Ons streven: Voor iedereen een veilig onderdak.


Over ons

Wij zijn een bedrijf dat zich inzet voor alle dak en thuislozen. Ook voor diegene die huisdieren hebben. Want huisdieren kun je ook niet zomaar dumpen. Wij bieden onderdak (ook overdag) zorg en natuurlijk extra zorg voor verslaafde daklozen die van verslaving af willen. Er zijn niet meer van die ouderwetse onverzorgde daklozen. Iedereen kan dakloos worden. Momenteel staat de teller hier Nederland op ongeveer 45.000 daklozen. En nog veel meer thuislozen. Dit is slechts een schatting. Dit aantal is eigenlijk nog veel meer. De verwachting is dat na de corana-crises veel meer dak en thuislozen erbij komen. Dat willen wij voorkomen. Wij zijn al in gesprek met een aantal organisaties om samen te gaan werken. Ook zijn wij in gesprek met een bedrijf die huisjes of slaapvertrekken plaatst. Omdat de koude maanden eraan komen willen we snel handelen. Maar wij kunnen dat niet alleen. Om dat te bewerkstelligen vragen wij hulp van jullie. Dat kan door middel van doneren. Voor meer info kijk onder het kopje donatie. Bent u de eerste die ons gaat doneren?! Want iedereen verdient een veilig onderdak! 

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten 

François Linssen | Oprichter 't Keihuis 


Waarom willen we deze mensen helpen?

Veel mensen denken en zeggen dat het hun eigen probleem is dat iemand dakloos is geworden. Maar dat is niet altijd het geval, Mensen uit alle lagen van de bevolking worden soms dakloos. Dat kan gebeuren bij een bouwvakker maar ook bij een advocaat. Waarom gebeurt dat met deze mensen? Nou dat is vrij simpel, mensen gaan scheiden en zodoende komt er iemand van hun op straat terecht. Vaak vanwege een te hoge hypotheek of hoge verzekering, vanwege veel te hoge energiekosten of te hoge ziektekosten, en de steeds hoger wordende kosten. Deze problemen zijn veroorzaakt door de overheid. Ze verhogen de prijzen van alles en geven geen loonsverhoging. Dat is een reden waarom mensen in de problemen komen. Als daklozen op straat belanden, raken ze al snel ergens aan verslaafd. En dan gaat men stelen, bedelen en mensen beroven. En bij sommigen is verslaving de oorzaak van het probleem. Alleen al in onze stad Eindhoven leven 25.000 mensen onder de armoedegrens, waarvan 5.000 kinderen. En 1300 mensen die dak- en thuisloos zijn. In heel Nederland zijn 45.000 mensen dakloos. Dat zijn de cijfers die ons choqueerden en u waarschijnlijk ook!  Je zou denken dat dit in zo'n rijk land als Nederland niet voorkomt. Maar geloof ons, armoede is overal ter wereld.


Hoe kwamen we op dit idee;

We ontmoetten een man die net dakloos was geworden, de vrouw van de man was net overleden. Zijn vrouw was kostwinner en kon bepaalde verzekeringen niet betalen. De man had te weinig uitkering om de huur en de vaste lasten te kunnen betalen. We besloten de man de komende 3 weken te volgen. Eerst meldde de man zich bij een opvanghuis, waar hij werd geweigerd omdat de opvang vol was. Dus de man moest de eerste dag ergens anders slapen en omdat de man slecht ter been was, was dat geen oplossing. Overigens is het opvangcentrum alleen voor de nacht. Daarna word je de volgende dag om 8:30 uur op straat gezet. De man kreeg het advies om zich aan te melden bij het regieteam Eindhoven. Daar is een wachtlijst van 3 weken. In die 3 weken sliep de man bij vrienden, familie, bij mij en op straat. Na 3 weken belde de man het managementteam. Hij kreeg te horen dat er iets mis was gegaan en of hij een ander formulier wilde indienen. Er werd hem beloofd binnen 1 week contact met hem op te nemen. Er gingen 2 weken voorbij en er werd niets gehoord van het directieteam. In die 5 weken is de gezondheid van de man verslechterd en is hij 20 kilo afgevallen. Hij besloot naar het spreekuur van het managementteam te gaan. Hij ontving een vervolgafspraak die een week later zou plaatsvinden. In die week kregen we van vrienden te horen dat hij in het ziekenhuis lag en hij vroeg of we hem wilden bezoeken. Hij wilde ons het hele verhaal vertellen. We besloten hem te bezoeken. De eerste 3 weken wisten we hoe het ging. Hij vertelde ons de rest van het verhaal (zoals hierboven beschreven). We konden het niet geloven, maar helaas is het waar! Op z'n sterfbed vroeg de man ons om er iets aan te gaan doen. Dat beloofden we hem! De volgende dag stierf de man door een combinatie van stress, verdriet en longontsteking. Het is een triest verhaal en we waren boos. We dachten dat dit beter en sneller moest kunnen. Dus zo kwamen we op dit idee. Met dit idee kan het beter en sneller. Maar we kunnen dit idee zelf niet betalen, dus zoeken we investeerders!


De voordelen van deze kleine huisjes zijn;

  • Help daklozen terug naar de samenleving
  • Kleine kosten om het te maken, hangt af van wat we gratis kunnen krijgen.
  • Veel minder stookkosten omdat we energie opvangen met zonnepanelen.
  • Kan in de toekomst in waarde stijgen omdat het concept van tiny houses nog in de kinderschoenen staat.
  • Milieubewust ook goed voor het klimaat. Arme mensen kunnen een betaalbare woning kopen of huren.
  • Minder mensen die op straat slapen, dus minder criminaliteit. Die mensen krijgen sociale of psychische hulp.
  • Mensen krijgen hulp die goed is voor milieu en klimaat en natuurlijk profiteren we van een triple win situatie.
  • Maar het belangrijkste is dat mensen worden geholpen.